Ello Fence

Ett enkelt och billigt alternativ

2 års garanti även mot åskskador

A 120 (12V)

Ett effektiv 12 volts batteriaggregat för ängsarealer och stripbetning. Utrustat med en kontrollampa som visar att aggregatet är i funktion och med en på/av knapp.

 • Laddningsenergi: 1,65 Joule
 • Utenergi: 1,2 Joule
 • Spännings utan belastning: 9900 V
 • Spännings vid 500 Ohm: 5000 V
 • Stängsellängd utan vegetation: 20 km
 • Stängsellängd vid normal vegetation: 3,0 km
 • Strömförbrukning: 145 mA

M 30(230V)

Ett 230 volts aggregat för mindre hagar. Utrustat med en kontrollampa som visar att aggregatet är i funktion och med en på/av knapp.

 • Laddningsenergi: 0,6 Joule
 • Utenergi: 0,3 Joule
 • Spännings utan belastning: 7000 V
 • Spännings vid 500 Ohm: 3500 V
 • Stängsellängd utan vegetation: 2,0 km
 • Stängsellängd vid normal vegetation: 0,5 km
 • Strömförbrukning: 1,5 W

M 350(230V)

Ett stark nätanslutet aggregat. Klarar mellanstora hagar med viss vegetation. Utrustat med en kontrollampa som visar att aggregatet är i funktion.

 • Laddningsenergi: 6,5 Joule
 • Utenergi: 3,5 Joule
 • Spännings utan belastning: 10000 V
 • Spännings vid 500 Ohm: 7500 V
 • Stängsellängd utan vegetation: 35 km
 • Stängsellängd vid normal vegetation: 10 km
 • Strömförbrukning: 8,0 W